Optimum - Beszéljük csak meg...

Megoldás a menekülthelyzet EU szintű kezelésére

2020. február 18. - KMartin01

Képtalálatok a következőre: európai menekültválság

 

Európai Unió menekültügyi rendszer:

Annak megakadályozásához, hogy különböző európai politikusok a saját hatalmi céljaik elérése érdekében a menekültügyi problémák szándékos félrekezelésével számukra kihasználható társadalmi válságokat idézhessenek elő, kulcsfontosságú a menekültügyi problémák kezelését a tagállamok szintjéről az Európai Unió felelősségi szintjére helyezni. Ennek érdekében alapvető változtatásokkal egy új Európai Uniós menekültügyi rendszert kellene létrehozni Sigmar Gabriel és Frank-Walter Steinmeier javaslatai alapján.


Európai Menekültügyi Alap:

Az Európai Menekültügyi Alap egy a tagállamok által a GDP-jük arányában folyamatosan feltöltött felülről nyitott pénzügyi alappá változna. Ebből az alapból kerülne kifizetésre minden a menekültekkel kapcsolatban az Európai Unió és a tagállamok szintjén keletkező kiadás, a tengeren hánykolódó menekültek kimentésétől és az embercsempészek elleni harctól a befogadóállomások létrehozásán és fenntartásán át az elfogadott menekültkérelmű személyeknek a tagállamok társadalmába való integrációjáig. Így az Európai Menekültügyi Alap költségvetési kerete nem kerülne előre meghatározásra, hanem a havi kiadások alapján az Európai Unió tagállamai a saját költségvetéseikből finanszíroznák az alap működését. A befizetési kötelezettségeknek a tagállamok GDP-je alapján való arányos elosztása pedig igazságos teherviselést biztosítana minden tagállam számára, miközben a menekültekkel kapcsolatban anyagilag leginkább terhelt Olaszországgal és Görögországgal is biztosított lenne a szükséges szolidaritás.

Menekültkérelmek:

Menekültkérelmet kizárólag az Európai Unió felé lehetne beadni, a menekültek nem választhatnának a tagállamok között annak beadása során. A menekültkérelmek elbírálását az Európai Unió szakemberei végeznék, egy egységes uniós menekültügyi szabályzat alapján. Az egységes uniós menekültügyi szabályzat a menekültekkel kapcsolatos költségek egységesítését is biztosítaná a tagállamok között, a befogadóállomásokon várakozó menekültek ellátásától a társadalmi integrációk során adható segélyekig.
Az Európai Unió tagállamai a társadalmi-gazdasági rendszerük egymáshoz viszonyított arányában kötelezően elosztanák egymás között az elfogadott menekültkérelmű személyeket, és a menekültek nem választhatnának abban sem, hogy mely Európai Uniós tagállam társadalmába kerüljenek integrációra.
A kötelező kvótarendszernek és az egységesített menekültügyi szabályzatnak a célja az, hogy az Európai Unión belüli vándorlások megszűnjenek, lévén a menekültek számára a tagállamok közötti további utazgatásoknak már semmilyen haszna nem lesz.

Befogadóállomások:

Az Európai Unió folyamatosan venné át a tagállamokban már meglévő befogadóállomásokat és újakat is létesítene, amelyeket az egységes uniós menekültügyi szabályzat alapján működtetne, az Európai Menekültügyi Alapból finanszírozva a menekültek számára a szállástól az élelmiszerellátáson át az egészségügyi szűrésig mindent, és a befogadóállomások fenntartásával kapcsolatos minden egyéb költséget is a szemétszállítástól az őrzés-védelmen át a környező települések megerősített rendőri jelenlétéig.
Az Európai Unió területére érkező vagy épp a Földközi-tengerről kimentett menekültek a legközelebbi regisztrációs pontra kerülnének elszállításra, ahonnan az adataik felvétele után egy befogadóállomásra kerülnének továbbszállításra, ahol a menekültkérelműket beadhatnák és annak elbírálását helyben megvárhatnák. A menekültkérelmek beadásához minden befogadóállomáson működne egy Európai Uniós menekültügyi kirendeltség.
A befogadóállomások a tagállamok között a lakosságszámok alapján lennének arányos elosztva, de a befogadóállomások létrehozásába az Európai Uniós tagságra pályázó országok is bevonásra kerülnének. Mivel az Európai Menekültügyi Alapba az uniós tagságra pályázó országoknak értelemszerűen nem kell befizetniük, viszont közben a menekültekkel kapcsolatos minden kiadásuk az alapból kerülne finanszírozásra, így az uniós tagságra pályázó országok a náluk várakozó menekültekkel a saját gazdaságukat erősíthetnék a befogadóállomások létrehozásától a menekültek fogyasztási cikkekkel való ellátásáig, több ezer várakozó menekült esetében már a GDP-ben is megjelenő mértékben. Ezzel a várakozó menekülteket egyenletesen lehetne európai szinten elosztani, és közben az uniós tagságra pályázó országok is anyagi támogatáshoz juthatnának a gazdaságuk fejlesztéséhez. Az elfogadott menekültkérelmű személyek pedig a kötelező kvótarendszer alapján a befogadóállomásokról automatikusan abba a tagállamba kerülnének, ahol a társadalomba való végleges integrációjuk megtörténik majd.


Biztonságos országok:

Az egységesített uniós menekültügyi szabályzat a biztonságos származási országokat is meghatározná, és amelyekből az Európai Unióba nagy létszámban érkeznek menekültként állampolgárok, azok területén az Európai Menekültügyi Alap finanszírozásában egy-egy nagyobb kapacitású befogadóállomás létesülne. A biztonságos származási országok állampolgárai az Európai Unióban való regisztrációjukat követően automatikusan visszaszállításra kerülnének a származási országukban létrehozott befogadóállomásra, ahol az Európai Unió szakemberei gyorsított eljárásban bírálnák el a menekültkérelmeiket. Ennek célja, hogy az Európai Unió menekültügyi rendszerét pusztán anyagi haszonszerzésből kihasználni szándékozó személyek automatikusan kitoloncolásra kerüljenek, és a származási országukban várják meg a valószínűleg elutasító határozatokat, viszont közben a köztük lévő valódi menekültek is biztonságban lehessenek, és az elfogadott menekültkérelmű személyek ugyanúgy az Európai Unió egyik tagállamának társadalmába kerülhessenek integrációra.

 

Munkavállalás:


A háborús övezetekből érkező menekültek között rengeteg a komoly szakértelemmel rendelkező személy, akik minimális támogatással szinte azonnal integrálódni tudnának egy-egy tagállamba, ezért minden befogadóállomáson Európai Uniós munkaügyi kirendeltség működne, közvetítve a menekültek és a tagállamok munkaügyi rendszerei között. Az elfogadott menekültkérelmű személyek választhatnának, hogy menekültként szeretnének az Európai Unióban maradni, vagy egyszerű munkavállalóként. Bár munkavállalóként elesnének a
menekültügyi juttatásoktól, viszont egy munkavállaló bármelyik uniós tagállamban szabadon vállalhatna munkát, amennyiben abból a tagállamból egy vállalkozástól konkrét állásajánlatot kap a befogadóállomás Európai Uniós munkaügyi kirendeltségén keresztül. Mivel az elfogadott menekültkérelmű személyek nem választhatnának abban, hogy menekültként mely uniós tagállam fogadja be őket végleg, így a munkavállalói státusz nagyobb szabadságot biztosítana a menekülteknek, és közben a menekültek integrációjával kapcsolatos költségek is
csökkenthetők lennének, a különböző európai vállalatok pedig a legjobb szakemberek között tudnának válogatni.


Európai Uniós külpolitika:

A közös cselekvéshez a menekültügynek a tagállamok szintjéről az Európai Unió felelősségi szintjére való helyezésével csökkenteni lehetne a tagállamokban lévő társadalmi frusztrációt, a menekültügy kezelésének horribilis költsége pedig az Európai Menekültügyi Alapon keresztül minden uniós polgár számára átlátható módon megismerhető lenne, elősegítve az Európai Uniónak a válsággócokban való sokkal erőteljesebb beavatkozását gazdasági és katonai téren is, a menekültügy tüneti kezelése helyett immár a problémák valódi megoldása érdekében.

Paks II.: Hatalmas csúszás, és már most óriási mutyi

1226435.jpg

A Paks II. Atomerőmű Zrt. körülbelül 3 milliárd forint veszteséget hozott tavaly, így összesen 8,6 milliárd forint mínusznál tart 2013-óta.

Az előkészítésre szánt költségek 8 milliárddal nőttek, így már 71 milliárdnál tartanak. A megközelítőleg egy éves lemaradást, a kormányzat is hivatalosan elismerte. Ennek azonban nem örül az erőművet kivitelező orosz cég.

A színfalak mögé sajnos nem látunk be, de onnan is furcsa hírek kezdtek napvilágot látni. Süli János bővítésért felelős miniszter menesztéséről volt szó, ám ehelyett Süli János menesztette Aszódi Attila államtitkárt.  

A 24.hu írja: 

"Tavaly történetesen 14 milliárd forint érkezett, a jegyzett tőke 47 milliárdról 61 milliárdról nőtt. A 61 milliárdos jegyzett tőkénél azonban sokkal többet invesztált az állam, néhányszor ugyanis ázsiós tőkeemelésre került sor, például 2017. novemberében, amikor a jegyzett tőke egymillióval nőtt, de valójában 30, 519 277 milliárd forinttal stafírozta ki az állam a projektcéget. A többi pénz a tőketartalékba került.

Valamelyest nőtt tavaly az atomerőmű projekten foglalkoztatottak száma: 324-ről 340-re, ugyanakkor a bérköltség több mint egymilliárd forinttal nőtt. 2017-ben 3,9 milliárd volt, tavaly 5 milliárdra kerekedett, az egyéb kifizetésekkel a személyi jellegű kiadások megközelítették a 7,2 milliárd forintot.

A vezető testületek tagjainak összesen 86 millió forintot számfejtett a paksi cég. A hatfős igazgatóság tagjainak összesen 53 millió forint járandóságot fizettek ki, az ugyancsak hatfős felügyelőbizottság összesen 33 millió forint javadalmazásban részesült. Az ellenőrző testület elnöke Orbán Viktor iskolatársa,  Incze Zsolt, és a tagok között van az Orbán családdal távoli rokonságban álló Vitézy András."

A pénz csak folyik és folyik a projektbe, de még semmi kézzelfogható eredmény nem mutatkozott a sokak által kritizált beruházásról.

Hiszen kár tagadni, hogy Paks II. csak tovább növelné az amúgy is súlyos orosz energiafüggőséget (lásd kőolaj és földgáz).  Az emberek sokkal inkább támogatják már a megújuló energiaforrásokat, ebbe fektetve az energiafüggőséget is megtudtuk volna kerülni, és amire az új blokk elkészül arra már a megújuló energiaforrások sokkal kifizetődőbekk lesznek.

Véleményem szerint Magyarország sokkal jobban járt volna, ha nem atomenergiába fektet be, hanem a megújuló energiákba: szélerőművek, napelemek, geotermikus erőművek stb. Ezzel elkerülhetővé válna a még nagyobb orosz-függőség is és nem adósodnának el az elkövetkező pár generáció tagjai sem.

Brit külügyminiszter: politikai öngyilkosság lenne a megállapodás nélküli kilépés

Képtalálat a következőre: „jeremy hunt brexit”

Jeremy Hunt, Theresa May távozóban lévő miniszterelnök egyik utódjelöltje a The Daily Telegraph című konzervatív brit napilap keddi kiadásában megjelent - gyakorlatilag programismertetőnek tekinthető - írásában kifejti: végzetes hiba lenne vállrándítással elintézni a kormányzó Konzervatív Párt katasztrofális szereplését a múlt heti európai parlamenti választásokon.

Hunt szerint a konzervatívokat jobbról Nigel Farage új Brexit Pártja, balról a Liberális Demokraták támadják, és ha az új brit miniszterelnök a kialakult helyzetben olyan stratégiát alkalmaz, amely még a brit EU-tagság megszűnése előtt parlamenti választásokhoz vezet, az a Konzervatív Párt megsemmisülését okozná.
A brit EP-választásokat Farage alig hat hete alakult, radikálisan EU-ellenes Brexit Pártja nyerte a voksok 30 százalékával. A második helyre az erőteljesen EU-párti, a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) megakadályozására törekvő Liberális Demokraták kerültek 20 százalékos szavazataránnyal.

A Konzervatív Párt ugyanakkor alig 9 százalékos eredménnyel az ötödik helyre szorult, és EP-mandátumainak száma az eddigi 15-ről négyre csökkent.
Az összesen 73 brit EP-képviselő minden bizonnyal elfoglalja helyét az Európai Parlamentben. Biztosra vehető ugyanis, hogy az új EP július elején esedékes alakuló üléséig a brit parlament nem ratifikálja a kilépés feltételrendszeréről Theresa May kormánya és az EU között novemberben létrejött, a londoni alsóház által eddig háromszor elutasított megállapodást. Így az Egyesült Királyság az új Európai Parlament megalakulásának időpontjában még az EU teljes jogú tagja lesz. 

Theresa May pénteken bejelentette, hogy a Brexit-megállapodás ratifikációjának kudarca miatt június 7-én távozik a Konzervatív Párt éléről. Ez miniszterelnöki megbízatásának végét is jelenti, de ügyvezető minőségben az utód július végére várható megválasztásáig ellátja a kormányfői feladatokat.
Jeremy Hunt - aki az elsők között jelezte, hogy indul az utódválasztási versengésben - keddi cikkében kifejti: mindig is hitt abban, hogy a megállapodás nélküli Brexit jobb, mint a Brexit elmaradása, ám a brit parlament kötelező erejű szavazásokon tiltotta meg, hogy a brit kormány szándékosan törekedjen a megállapodás nélküli kilépésre.

Képtalálat a következőre: „theresa may”

A brit külügyminiszter szerint a parlament ezt újból megteheti, szükség esetén akár a bizalmi szavazás eszközével is. Ebben a helyzetben ha az új miniszterelnök arra tesz ígéretet, hogy egy adott időpontban mindenképpen kivezeti az Egyesült Királyságot az Európai Unióból, akkor is, ha addig nincs idő egy új Brexit-megállapodás megtárgyalására és elfogadtatására, az gyakorlatilag új parlamenti választások kiírását jelentené, ami politikai öngyilkossággal érne fel a Konzervatív Párt szempontjából.
Jeremy Hunt szerint ugyanis egy ilyen forgatókönyv valószínűsíthetően azt jelentené, hogy még karácsony előtt Jeremy Corbyn, a Munkáspárt vezetője költözhetne be a Downing Street-i miniszterelnöki hivatalba.
Hunt szerint mindezek alapján egy új Brexit-megállapodás kínálná a megoldást, és ha ő lesz a következő miniszterelnök, ennek elérésére törekedne.

 A külügyminiszter okfejtése burkolatlan figyelmeztetés mások mellett Boris Johnson, a keményvonalas tory Brexit-tábor frontembere számára.
Johnson, aki szintén indul az utódválasztási versengésben, a minap kijelentette: ha ő lesz a Konzervatív Párt új vezetője és így az új miniszterelnök, az Egyesült Királyság a Brexit jelenleg érvényes határnapján, október 31-én mindenképpen kilép az Európai Unióból, akár sikerül elfogadtatni addig a Brexit feltételrendszerét rögzítő megállapodást a brit parlamentben, akár nem.

Feltűnően kemény hangon figyelmeztette Johnsont és a hozzá hasonló álláspontot valló utódjelölteket a hétvégén Philip Hammond pénzügyminiszter is. Hammond a BBC televízió vasárnapi politikai magazinműsorában kijelentette: a londoni alsóház többször is nagyon egyértelmű szavazással adta értésre, hogy nem támogatja a megállapodás nélküli kilépést az EU-ból, és egy olyan miniszterelnök, aki nem vesz tudomást a parlamentről, nem számolhat azzal, hogy hosszú ideig a posztján marad.

Gulyás Gergely végre megszólalt a Strache üggyel kapcsolatban!

Képtalálat a következőre: „gulyás gergely strache”

A magyar miniszter a Strache üggyel kapcsolatban arról beszélt, hogy a most távozó kormány az elmúlt másfél évben sikeresen kormányozta az országot,

„úgy tűnik viszont, hogy ezt a kormányt egy belpolitikai botrány kapcsán egy hét alatt teljes egészében el lehet távolítani”.

Majd Gulyás így folytatta: 

Ami ezen a valóban illegálisan, vélhetően titkosszolgálati segédlettel rögzített videón elhangzik, az sajóügyben pont az ellenkezője a magyar kormány politikájának, hiszen mi azt mondtuk, hogy a sajtó maga is fontos része a nemzeti szuverenitásnak, emiatt pedig az a szerencsés, ha nemzeti tulajdonban van. Egy állam úgy tudja leginkább a külföldi beavatkozás lehetőségét mérsékelni, ezáltal a saját szuverenitását megőrizni, ha a sajtóorgánumok nincsenek nyolcvan vagy kilencven százalékban külföldi tulajdonban.”

Gulyás azzal folytatja, hogy ma is nagyon jelentős német tulajdon van a magyar sajtóban, de ezért a tartalmi egyet nem értés miatt 

kizárt dolog, hogy ilyen felvétel egy magyar kormánytagról elkészüljön”. 

A magyar miniszter szerint a videónak van egy olyan tartalmi része, mellyel nem lehet azonosulni, ugyanakkor a titkosszolgálatinak tűnő módszerek, illetve az a tény, hogy a videó két évvel ezelőtt készült, de csak most került elő, ráadásul két német sajtóorgánum hozta nyilvánosságra, ebből szintén le lehet vonni következtetéseket. De a magyar kormány nincs veszélyben emiatt, tette hozzá Gulyás. 

Brüsszel megbünteti Magyarországot, a zűrös közbeszerzések miatt

943269.jpg

Magyar küldöttség érkezett kedden Brüsszelbe, hogy megpróbáljanak alkudni az EU által tervezett támogatásmegvonásokból. Az Európai Bizottság „halmazati büntetést” határozott meg, mivel a folyamatos vizsgálatok kimutatták, hogy az uniós források közbeszerzéseinél rengeteg a szabálytalanság és a rendszer aminek ezeket a közbeszerzéseket kellen felügyelnie nem működik megfelelően az országban. Így szinte akadálytalanul nyúlhatják le az EU-s pénzeket Orbán haverjai.

A brüsszeli küldöttek 55 közbeszerzési eljárást, 665 millió euró értékű szerződést vizsgáltak meg a 2014-es közbeszerzésekből, a nagy értékű, illetve a kockázatosnak ítélt területekről. Ezek közül 13 projekt akadt fenn a rostán, és összesen 16 kifogásolható tételt találtak.

Ez nem jelent mást mint, hogy minden harmadik-negyedik eljárásban találtak súlyos szabálytalanságot.

 Fennakadt a szűrőn például a keszthelyi Helikon Kastélymúzeum felújítása, amelynél túl specifikusak voltak a kivitelező kiválasztásának kritériumai, vagy a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal irodabútor-beszerzése, ahol csak egy konkrét konzorcium tudott nyerni, míg a csepeli szabadkikötő fejlesztésére egyedül az akkor még Simicska Lajos érdekeltségében álló Közgép volt alkalmas.

Ez ugyan a jelentés szerint nem azt jelenti, hogy minden pénz az oligarchák kezei közé kerül, de azt igen, hogy azoknál a nagyobb beruházásoknál ahol sokat lehet zsebre tenni ott korlátozzák a potenciális pályázók körét.

A 2014-es jelentés után méginkább romlott a helyzet...

A 2015-2017-es időszakból 1200 milliárd forint összértékű közbeszerzést vizsgálva az Európai Bizottság 29-ből 24 projektben talált kivetnivalót. Nem vaktában választották ki a vizsgálni valót, akadt benne messziről bűzlő tanácsadói megbízás, és egy sor olyan építési beruházás, amelynek a szerződéses ára rendre 20-70 százalékkal meghaladta a közbeszerzési felhívásban becsült értéket.

A vizsgálat megállapította, hogy éppen csak működik a közbeszerzések ellenőrzési rendszere és szükségesnek találják, hogy az uniós támogatásokból minden tizedik eurót megvonjon Magyarországtól. Elvileg Brüsszel megtehetné, hogy felfüggeszt minden folyósítást, de nem tudjuk hogy ezt miért nem tették meg, hiszen már régen átléptük az 5 százalékos hibahatárt.

A magyar küldöttek azt szeretnék elérni, hogy Brüsszel a várható büntetés 10 százalékát engedje el. Azonban kétlem, hogy az EU engedne ebben az ügyben, hiszen egyre több súlyos szabálytalanság lát napvilágot, és nem látható a javuló tendencia.

Elsöprő Fidesz győzelem az EP-választáson?

dmoha20190502001-1-e1557478312312-1024x586.jpg

Az utóbbi hónapokban több felmérés is készült, melyek mind egyértelműen a Fidesz győzelmét előlegezték meg. Nemzetközi szinten is nagy eredményt el, hiszen nehéz mondani még egy országot az EU-ban ahol ekkora támogatottságnak örvend egy párt. Akár kétharmados győzelmet is arathatnak a teljesen listás szavazáson.

Ha ez így történik a narancssárgák sokáig fogják majd verni magukat a győzelemre, és hogy a magyar emberek döntöttek stb. De a születendő eredményre hivatkozhatnak majd, amikor az Európai Bizottság vizsgálni fogja a magyar jogállamiságot, és a kormány intézkedéseit.

Egy elsöprő győzelem keresztbe tehet az ellenzék lázas készülődésének, az októberi önkormányzati választásokra, hiszen a 2018-as parlamenti választásokon létrejött megsemmisítő vereség, több ellenzéki pártnál is belső válságokat szült. Ez akár most is benne van a pakliban.

2014-es eredmények

A legutóbbi EP választáson körülbelül 29%-os részvételi arány volt mérhető, ezért akkor egy mandátumhoz elegendő volt 116 ezer voks. Na ha ez idén az előzetes felmérések alapján, 45-50 százalékos a szavazási kedv a szavazó joggal rendelkezők körében, akkor 2019-ben ugyancsak egy mandátumhoz már 200 ezer szavazatra lesz szükség.

Sajnos ez is a Fidesznek kedvez, mivel sok párt táncol az egy mandátumhoz szükséges 5%-os bejutási küszöbön, és ha minél többen szavaznak egyértelműen több szavazat kell a küszöb megugrására. Ennek köszönhető, hogy a Fidesznek szinte borítékolható a győzelem, de még így is hatalmas kampányba fogtak.

Orbán Viktor minden idők legfontosabb Európai Parlamenti választásának nevezte a 26-ai szavazást, miszerint ugye..."választanunk kell a bevándorlásellenes és bevándorláspárti erők között:D".
Rengeteg lakossági fórumot tartottak már most is a fideszes politikusok, és ez várhatóan a hátralévő időben sem lesz másképp.

A fideszes mozgósításban mindig is nagy szerepük volt a polgármestereknek, önkormányzati képviselőknek, akik fenyegető telefonokat kaptak, hogy csak akkor számítsanak pénzre pályázatokra, ha megfelelő mennyiségű embert csábítanak arra, hogy a Fideszre húzzák az X-et. A jelenlegi esetben úgy zajlik a "motiválás", hogy októberben az indulhat újra aki sok embert mozgósít.

amcharts.png

Az ellenzéki pártokat nézve a Jobbik és az MSZP-Párbeszéd biztosan bejut, csak a képviselők száma a kérdés. A Demokratikus Koalíció is szinte biztosan bejut, ám a Momentumot csak épphogy a küszöb fölé mérik. A többiek 1-2 %-on mérhetőek.

Tehát az előttünk álló választáson a minél magasabb részvételi arány a Fidesz-KDNP-nek kedvez.

Orbán célja a magyar gazdaság tönkretétele

orban_meszaros_lorinc-1024x576.jpg

Akik még nem ébredtek rá arra, hogy a saját magát hazafinak beállító Orbán a kollaboránsaival együtt Magyarország és a magyar nép ellen tevékenykedik, azokat az állampártnak az elmúlt években a piacok újraosztására irányuló tevékenységei talán már meggyőzhettek, legyen szó a trafikok kollaboránsoknak való szétosztásáról vagy épp a nemzeti földvagyon kiárusításáról.


Azonban Orbán és kollaboránsai korruptsága és hataloméhsége nem ismer határokat, lévén Magyarország Kínának való kiszolgáltatásával Orbán a magyar termékek tönkretételére és a magyar vállalkozások csődbe juttatására játszmázik.

k_epa20170513028_focuspoint_926x504.jpg
Ugyanis az Orbán által aláírt és kínai kölcsönből megvalósuló Belgrád és Budapest közötti vasúti fejlesztés nem Magyarország logisztikai szerepének a növekedésére szolgál, hanem annak lehetővé tételére, hogy az állampárt által közvetlenül felügyelt korrupt magyar közigazgatás segítségével különböző jogi kiskapukon és trükkök százain keresztül az Európai Unió kereskedelmi szabályai kijátszhatók legyenek, olcsó és silány minőségű kínai termékekkel elárasztva Európát.

A már jelenleg is súlyos gazdasági válságban lévő Kína számára kulcsfontosságú az exportjának a bármi áron való növelése, ide értve a jüan további drasztikus leértékelését és a korrupt közigazgatásokon keresztül a környezetvédelmi és más szabályozásokat be nem tartó vállalkozásai által előállított termékeknek a dömpingjét is.

Illúziókat pedig nem érdemes ez ügyben sem táplálni, mert ahogy Orbán a hazája energiabiztonságát is átjátszotta egy ellenérdekelt hatalomnak, ugyan úgy a hazája termelő- és feldolgozóiparát is ki fogja szolgáltatni egy másik ellenérdekelt hatalomnak. Ez pedig az elismert és népszerű magyar termékek végét is jelenti, mert a forráshiányos és nemsokára folyamatosan a csőd szélén táncoló magyar vállalkozások a kínai dömpinggel legfeljebb a termékeik silánnyá züllesztésével tudnak majd versenyezni.

 

Milliárdokért vettünk festményt, ismét...

1557828992-fcfcpqg1q_md.jpgEgy magángyűjteményből kerül a Szépművészeti Múzeumba Pierre-Auguste Renoir Fekvő női akt című festménye – jelentette be Orbán Viktor kedd délelőtt. A néhány hónappal ezelőtti Van Dyck-festmény (Stuart Mária Henrietta hercegnő esküvői portréja) után érkező újabb neves műalkotást 3,5 milliárd forintért (12,3 millió dollárért) vásárolták meg.

A Szépművészeti egy kamarakiállításon mutatja be május 24-től. A csaknem életnagyságú, 1903-ban festett akt, amelyet 1907-ben a Nemzeti Szalonban egyszer láthatott kiállításon a magyar közönség,
a Szépművészeti Múzeum elmúlt 100 évének legjelentősebb egyedi értékű műkincsbeszerzése.

Elfogatóparancs Orbán Viktor pártfogoltja ellen!

Képtalálat a következőre: „orbán viktor gruevszki”

Szkopjei sajtójelentések szerint Oliver Szpaszovki hétfőn közölte: az észak-macedón hatóságok minden szükséges dokumentumot átadtak az Interpolnak. Az észak-macedón kormány szerint a volt kormányfő felelős azért, hogy jobboldali tüntetők megrohamozták a szkopjei parlamentet 2017. április 27-én. Nikola Gruevszkit "az alkotmányos rend terrorfenyegetésével" gyanúsítják. 

Az észak-macedón belügyminiszter szerint az Interpol vizsgálja az eset körülményeit. 


Gruevszki 2006 és 2016 között volt az akkor még Macedónia nevet viselő Észak-Macedónia miniszterelnöke. Tavaly májusban két év letöltendő börtönbüntetésre ítélték hivatali visszaélés miatt. A bíróság azért találta bűnösnek, mert miniszterelnökként politikai befolyását latba vetve, törvényellenes módon vásárolt páncélozott luxusautót a kormány, de voltaképpen saját maga számára. 

Az ügyészség további négy eljárást is indított ellene egyebek mellett hivatali visszaélés, választási csalás, bűnszervezetben való részvétel és közrend elleni bűncselekményre történő felbujtás miatt. 

A volt macedón kormányfő tavaly novemberben kért és kapott menekültstátust Magyarországon.

Forrás: MTI